Hong Kong Office
Rm 308, Block A, Wing Hin Factory Building, 32-33 Ng Fong Street, San Po Kong, Kowloon, Hong Kong

Tel.:(852) 5449 2828 , (852) 3579 8623     Fax:(852) 2340 7271
Email: [email protected]

Macau Office
Alameda Dr. Carlos de Assumpcao No.263, Edf. China Civil Plaza 19 th floor, Macao

Tel.: (853) 6679 1737
Email: [email protected][Push to Facebook] [Push to Twitter]